Dr. Lányi Márton (szerk.)

Igazságügyi iratmintatár IV.

900Ft Szállítási költség info shipping cost

A borító a gerincnél kopott. Pár lap kijár.

Készleten

  • Példány állapota: közepes
  • Kiadó: Grill Károly Könyvkiadóvállalata
  • Kiadás éve: 1932
  • Nyelv: magyar
  • Oldalak száma: 470

A kiadó nagy áldozatkészsége folytán a húsz évvel ezelőtt megjelent Iratmintatárt új kiadásban bocsátjuk közre. Az I. kiadás óta eltelt húsz év mint az élet és tudomány terén, a jog terén is nagy változásokat idézett elő. Ezek a változások a jogok érvényesítésének gyakorlati formáját is átreformálták, a különböző jogok átreformálásával, új jogágak kifejlődésével a jogokat megrögzítő és érvényesítésükre szolgáló gyakorlati formák is kibővültek, átalakultak. Mindez nélkülözhetetlenül szükségessé tette az iratmintatárnak teljesen új feldolgozású, kibővített kiadását. Ez az új kiadás tulajdonképen nem is szorosan vett iratmintatár, hanem a jog összes ágát felölelő példatár, amelynek úgy a gyakorlati, mint az elméleti jogász nagy hasznát veszi.
Kétségtelen, hogy az alaki és az anyagi jog beható ismerete legalkalmasabb útmutató abban az irányban, hogy a gyakorlati jogász írásbeli munkájához a helyes formát megtalálja. De ez az írásos forma, éppen a jogélet sokoldalú elágazásánál fogva, a jogi tartalom ezer és ezer különböző változatához képest minden egyes esetben más és más módon alakul.

Friss könyvek a címlapról