Kecskeméti Ármin

A zsidó irodalom története I-II.

1,500 Ft Szállítási költség info shipping cost

I. kötet első oldalán tulajdonosi bejegyzés.

II. kötet utolsó oldalán tulajdonosi jegyzet.

Készleten

  • Példány állapota: újszerű
  • Kiadás éve: 1994
  • ISBN: 9637426213 ; 9637426221
  • Nyelv: magyar
  • Oldalak száma: 659

„Kecskeméti ​Ármin a 19. század utolsó éveinek és a 20. század első évtizedeinek meghatározó személyisége. Rabbiként és tudósként országos hírnevet szerzett. 1929-től a Szegedi Egyetem magántanára. Tudományos munkássága jelentős: történelmi, irodalomtörténeti szintézisei máig tudományos értékkel bíró alapművek.” A tudós rabbi célja az volt, hogy érthető, éttekinthető képet nyújtson a zsidó irodalomról a „művelt laikus” közönségnek. Kétezer évnél hosszabb időszakot mutat be, Kr.e. 300-tól az 1900-as évek elejéig, az uralkodó eszmeáramlatok, a vallási és művelődési törekvések-hatások diktálta korszakolásban. Az áttekintés hat fő egységre tagolódik, kultúrhistóriai szempontoknak megfelelően. A „hagyományos” irodalom kialakulásától (apokrif írások, hellenisztikus zsidó irodalom, a talmud és midras) kezdve a zsidó tudományos irodalom megjelenésén (500-tól az 1040-es évek), majd egyetemessé válásán (13. sz. eleje) át a nemzeti irodalmak, illetve a humanizmus hatására átalakuló fejlődési folyamatot az újkori zsidó irodalom szellemi emancipációjáig (1750-1900) elemzi, valamint illusztrálja is saját fordítású szemelvényekkel. Kronológiája nemcsak az irodalom, de a zsidó nép történetének áttekintése is egyben. A szerző irodalomelméleti nézetei – ugyanúgy, mint vallási-szellemi álláspontja – a századforduló történetiségét tükrözik; a jelen kiadás ezért vázlatosan kiegészíti az összefoglalást az első megjelenés óta eltelt nyolcvanöt esztendő történelmi-politikai eseményekre „reagáló” zsidó (héber) irodalomelméleti konzekvenciáival. Borsányi Ferenc Bevezetése nemcsak folytatja a zsidó irodalom korszakolását napjainkig, de kísérletet tesz a zsidó irodalom fogalmának pontosabb meghatározására, értelmezésére is. Kecskeméti Ármin bibliográfiáját (és névmutatóját) pedig az eltelt időszakban magyarul megjelent zsidó irodalom válogatott bibliográfiája egészíti ki.

Friss könyvek a címlapról