Rabindranath Tagore

Áldozati énekek

750 Ft Szállítási költség info shipping cost

Készleten

  • Példány állapota:
  • ISBN: 9638199474
  • Nyelv: magyar
  • Oldalak száma: 150

Rabindranath ​Tagore (1861-1941) indiai költő és író. Kötetlen ritmusú verseiben, realista regényeiben, elbeszéléseiben szimbolikus drámáiban, bölcselkedő írásaiban a nemzeti öntudat ébresztője volt. Egész életében a nyugati és keleti életérzés egybefoglalására törekedett; örült az életnek, de az élet fogalma nála nem egy a világi örömökkel, hanem az egyetemességben való felszabadulást, a mindenséggel való egyesülést jelenti. Minden élőlény az istennek tükörképe, minden élet szent; ebből a felismerésből eredt egyetemes humanizmusa. Tagore szerint a személyiség tökéletesedésén keresztül jutunk közelebb a mindenséghez; az emberiség megújhodásához csak a szellemiségnek az élet felett való uralma vezethet.
Elsősorban a szimbolikus-misztikus felfogást és kifejezésmódot örökölte a hagyományos indiai költészetből. A szanszkrit panteista filozófia és Buddha erkölcstana mellett erősen hatottak rá a bengáli népi énekesek misztikus vallási dalai. Áldozati énekek c. verskötetének angol fordításáért Yeats javaslatára 1913-ban irodalmi Nober-díjjal tüntették ki.
A kiadó hiányt akar pótolni Tagore műveinek újrakiadásával, melyet kiegészít Baktay Ervin – a hindu bölcsről szóló bevezető tanulmányával.

Friss könyvek a címlapról