Dörömbözi János

Erkölcsi alapismeretek

750 Ft Szállítási költség info shipping cost

Készleten

  • Példány állapota:
  • Kiadás éve: 1999
  • ISBN: 9631900193
  • Nyelv: magyar
  • Oldalak száma: 160

A ​kötet közérthető módon mutatja be az etika fogalmát, tárgyát, rövid történetét. Delphoi örök üzenete: „Ismerd meg önmagad!” és „Semmit se túlzottan!” a vezérfonala e műnek is. Megelevenedik e könyv lapjain az antik görög és római világ értékrendje: Szókratész, Platón, Arisztotelész és a hellénizmus eszményei, erkölcs és gazdaság, erkölcs és jog, erkölcs és politika kapcsolata, az ember „társas lény” mivoltának szépségei és nehézségei. A filozófiai megközelítésen (Kant, Kierkegaard, Nietzsche stb.) túl megismerkedhetünk az erkölcsi tartalom művészi megjelenítésének formáival: a képzőművészetek, a zene az irodalom, a film ember nemesítő törekvéseivel. A Laokoón-szoborcsoport, a Pieta különféle korok emberire egyaránt ható megrendítő élményére éppúgy utal, mint az antik dráma vagy a Dosztojevszkij által bemutatott „örök” erkölcsi értékekre. Betekintést nyerhetünk különböző vallási közösségek erkölcsi normarendszerébe, többek között az iszlám és a kereszténység erkölcsi alapelveibe. E mű tankönyv jellegén túlmutató sajátossága – a gazdag tény- és tárgyismeret szisztematikus feldolgozása – lehetővé teszi, hogy minden diák és minden pedagógus nélkülözhetetlen „vezetője” legyen, s „értékvesztett” világunkban hazánk valamennyi polgára számára útmutatást nyújtson

Friss könyvek a címlapról