J. P. Sartre

Exisztencializmus

500 Ft Szállítási költség info shipping cost

A könyv gerince sérült.

Készleten

  • Példány állapota: közepes
  • Nyelv: magyar
  • Oldalak száma: 83

Jean Paul Sartre vitairata egyetlen csapásra a mai filozófia fórumán folyó viták kellős közepébe vezeti a magyar olvasót. Minden ilyetén “átültetés” kissé kockázatos és megtévesztő vállalkozás, hiszen nyilvánvaló, hogy éppen a filozófiai gondolatok akusztikája egészen más egy nálunknál haladottabb országban, ahol – más történeti, társadalmi és műveltségi szituációban – a filozófia mindig is sokkalta inkább “közügy” volt, mint nálunk, ahol a filozófia jobbára szakemberek szűk körének közérdeklődés nélkül folyó foglalatossága s a bölcseleti viták hullámverése nem igen éri el a magukat művelt embernek hívők tágabb körét. Ma, a jelen történeti pillanatban, a filozófia “közönségsikerének” kilátásai Magyarországon két oknál fogva kedvezőbbek. Egyik ok az a közismert társadalomlélektani törvényszerűség, hogy háborúk után a filozófiai érdeklődés világszerte megnövekszik. A háborút minden emberszabású ember szégyenletes botránynak tartja, a civilizált emberiség arculatán éktelenkedő szörnyű fekélynek, amitől ha nagynehezen megszabadultunk, minden maradék egészséges ösztönünk a múlttal való leszámolásra s a jövő jobb berendezésére késztet. És éppen mivel a háború utáni “lelkiismeretvizsgálat” a háború okainak kutatása közben csakhamar rábukkan a haladás, a szabadság, a humanizmus problémáira s a kultúrfilozófia egyéb törzsfogalmaira: akarva-nemakarva közelebb kerül a filozófiához mindenki, aki a háború borzalmait egészséges gondolkodási reflexeinek megőrzésével élte túl.

Friss könyvek a címlapról